ERFARING OG Problemer

Hei. I dette innlegget så skal jeg fortelle litt om min erfaring av å starte en nettbutikk som en del av en gruppeeksamen. Vi var en gruppe på tre personer som alle hadde valgt Digital markedsføring som valgfag i det fjerde semesteret av en bachelor ved Høyskolen Kristiania.

Oppgaven gikk ut på at vi skulle starte en nettbutikk hvor vi må selge et produkt. Vi som gruppe måtte snakke sammen og diskutere hva vi ønsket å selge. Det var en bekjent av en i gruppen som lagde veggpynt på fritiden. Vi syntes dette var kult og forhørte oss om det var interessant å inngå et samarbeid. Vi ble da enige om at vi skulle starte en nettbutikk hvor vi skulle selge veggpynten. Vi skulle gjøre alt av markedsføring, logistikk og kundeservice forbundet med nettbutikken. 

Etter at vi hadde funnet ut av hva vi skulle selge på nettbutikken, så måtte vi komme på et navn. Vi valgte Dart Galleri som skal stå for digital art galleri. Navnet passet godt da hun som laget motivene til bildene lagde bildene gjennom et digitale verktøy som hun hadde på sin PC. Hun hadde mange bilder, men vi valgte dem vi syntes var de stiligste og passet til den markedsføringen vi ønsket å gjennomføre.

Ingen i gruppen har startet en nettbutikk tidligere så vi forventet at det skal være tekniske vanskeligheter. Vi møtte på noen problemer da vi skulle velge domene navn på nettbutikken. Flere av domene navnene vi hadde valgt var opptatt, derfor måtte vi endre navnet til ett som var ledig. Målet vi hadde satt oss i var lage en fungerende nettbutikk, men vi forventer at det kommer til å være flere problemer som vi må kunne håndtere. Det vi ikke forventet var at det var mange av problemene som vi klarte å løse selv, det tok lang tid men vi fikk det til. 

Vi hadde mange ideer på hvordan vi skulle gå videre med nettbutikken og hvordan vi ønsket at utviklingen skulle være. Vi tenker å bruke Instagram som er en bildedelings plattform til å skape oppmerksomhet rundt veggpynten. Det er mange som bruker den taktikken og vi oppfatter at det kan være effektivt.

Vi tenker at det mange problemer som oppstår når man gjør noe man ikke har gjort før, men med tålmodighet og stå på vilje så får man det til.

OKR- målstyring som hjelper deg å nå dine mål

Vi har nå begynt tredje og siste modul i valgfaget Digital Markedsføring. Vi har nå begynt å sette opp våres egen nettbutikk som en del av våres eksamensoppgave. Vi har hatt en gjennomgang av Objektive key results med Karl Philip Lund.

OKR er en tilnærming til målstyring som går ut på å hjelpe organisasjoner å nå sine langsiktige og kortsiktige mål. OKR er et akronym som står for Objektive Key result. Objektive går ut på hva organisasjonen ønsker å gjøre innenfor en tidsperiode. Det vil være selve målet som organisasjonen ønsker og oppnå og grunnet til at de bruker denne metoden for målstyring. Etter organisasjonen har bestemt seg for hva de ønsker å oppnå, så setter de sine Key results. Det målbare resultater man setter seg for å oppnå det målet de har satt seg. Key results fungerer slik at de skal være vanskelige å nå og det må jobbes hardt for å få til samtidig som det gir en indikasjon på hvor nærme eller langt unna de er fra å nå målet(objektive). Tanken er at det skal være 50 prosent sjanse for å nå key resultsene. Det gjør at det er viktig registrere underveis hvor nårme de er med å nå key resultsene som de har satt. Det vil gi en tydelig indikasjon på hvor nærme hovedmålet de er underveis og hvor reliastisk det vil være å oppnå  det endelige hovedmålet.

Eksempel på oppsett av OKR

Vi har i min gruppes eksamen begynt å planlegge hvordan vi skal lage en egen nettbutikk. Vi har også benyttet oss av målstyringsmetoden OKR. Dette er hvordan vi har valgt å sette det opp.

Objective:Tilegne den kompetansen vi trenger for å få en velfungerende nettbutikk, samt lansere og selge produktene. Skape en stilren og tiltrekkende nettbutikk samt å ha det gøy med prosjektet.

KR1:Ferdig tilrettelagt nettbutikk med mål om selge produktene (5/10)

KR2:Mål om å selge 10 enheter (endringer vil forekomme)  (5/10)

KR3:Mål om å få 50 besøkende i vår nettbutikk i uken (5/10)

KR4: Få 500 følgere på tvers av sosiale plattformer før endt eksamensperiode (5/10)

Notat: Mulig vi utvider produktsortiment etterhvert som vi ser hvordan det går. Endringer kan forekomme ila de neste ukene.

Fordeler med OKR

Det er flere store selskaper rundt om i verden som benytter seg av OKR som rammeverk for å oppnå sine mål F.eks Amazon, Google og Samsung. Det vil være fornuftig å tenke at når flere av verdensledende selskaper i hvert sitt felt brruker OKR så vil de støtte opp mot at det er et rammeverk som fungerer . Det skaper fordeler gjennom at de vil ha oversikt underveis om hvor sannsynelig det er å oppnå det aktuelle målet.

kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://blogg.bekk.no/okr-rammeverket-som-skaper-verdens-beste-bedrifter-2de7a2266c5a

Hvordan og hvorfor bruke nettbutikk som salgskanal

Jeg har startet den tredje og siste modulen i valgfaget Digital Markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Vi har fått i oppgave å lage ett blogginnleg om et av temaene fra første forelesning med Karl Phillip Lund. I forelesningen var det en gjesteopptreden fra tre tidligere elever som hadde faget digital markedsføring. De snakket om hvordan de hadde startet sin egen nettbutikk som en del av faget og hvordan de har utviklet nettbutikken og deres klesmerke «Brisen» til det klesmerket de er i dag. De forklarte hvordan de gikk fram med alt fra hvordan de fikk sine produkter laget, hvordan de satte opp sin nettbutikk og hvordan de markedsførte seg gjennom mediekanaler og sosiale medier. Jeg fant dette veldig relevant siden vi også har fått en eksamen som går ut på å starte en nettbutikk og lage en plan på hvordan nettbutikken skal fungere.

Hvordan sette opp en nettbutikk

Det er ikke lenger slik at de som ønsker å selge sine produkter eller tjenester på nettet må investere store summer med penger. I dag er det flere leverandører som tilbyr tjenester som gjør det overkommelig for Ola Normann å sette opp nettsider med en salgsfunksjon. 

10 Nøkkelfaktorer som er relevante for din nettbutikkProdukt eller en tjeneste 

  • Produkt eller Tjeneste

Du må ha et produkt eller en tjeneste som du skal selge.  Du må velge hvem du ønsker å selge det til og hvordan du skal få målgruppen din til å finne din nettbutikk slik at de forhåpentligvis blir kunder.

  • Forretningsmodell

Å utarbeide en forretningsmodell går ut på å utarbeide en beskrivelse for hvordan nettbutikken skal få kunder og skape fortjeneste. Og i begynnelsen av denne modulen i digital markedsføring så er mye av fokuserte rettet mot hvordan vi skal nå ut til kundene og få dem til å kjøpe produktet du selger. 

  • Navn og domene

Det å velge et navn for bedriften og domene navn bør være knyttet opp mot det inntrykket du ønsker å skape med din virksomhet. 

  •  AS eller enkeltmannsforetak

Begynner nettbutikken å tjene penger så er det naturlig å ta et nytt steg ved å etablere et enkeltmannsforetak (ENK) eller et aksjeselskap (AS). Det er avhengig av hvilke ambisjoner du har og hva du forventer å tjene med virksomheten.

  • Budsjett 

Det er viktig å ikke undervurdere kostnadene og overvurdere inntektene da det er avgjørende for at virksomheten skal være profitabel og bærekraftig. det vil også være viktig å tilrettelegge budsjettet slik at det er økonomiske ressurser tilgjengelig for å kunne markedsføre nettsiden da det er veldig viktig for nettbutikker.

  • Nettbutikkløsning

Det er smart å velge en standard løsning for din nettbutikk med mulighet for å endre på den slik du ønsker. Det er mange aktører med slike løsninger f.eks Shopify. De løsningene krever ikke ingen IT-kompetanse, men det vil være tidskrevende hvis du ønsker å gjøre mange endringer. Kostnadene vil varierer fra 400- 2000 kr i måneden.

  • Språk og design

Det vil være viktig å fokusere på ordbruken i nettbutikken og sørge for at den er optimalisert for å oppnå en høy SEO. Det vil være viktig å tilpasse din nettside slik at de scorer høye og vil derfor bli lettere funnet på google.

  • logistikk

Med en nettbutikk så vil det være behov for frakt. Det er kostnad som ikke er i en butikk hvor kunden betaler for produktet og tar det med seg. Det gjør at du må finne ut hvordan du skal prise produktene du selger, om frakt skal være inkludert eller om det blir ført opp som en ekstra kostnad. Det kan virke dyrere for kunden hvis frakt ikke er inkludert i den oppførte prisen.

  • Fraktalternativer

Levering av produktet eller tjenesten er en avgjørende del av netthandel opplevelsen. Hvor lang tid det tar å få varen, hvordan de mottar varen og om det skulle oppstå noen problemer og løsning på det eventuelle problemet.

  • Synlighet

Markedsføring av er kanskje den enkeltfaktoren som du bør bruke tid på hvis du ønsker at nettbutikken skal være synlig for dine potensielle kunder.

Hvorfor benytte seg av nettbutikk som salgskanal?

Å bruke nettbutikk som salgskanal vil være aktuelt for de som ønsker å etablere en virksomhet, da det vil kutte ut fordyrende mellomledd. Marius Schaefferer som er medeier i klesmerket «Brisen» fortalte om hvordan de fikk sine varer produsert og sendt direkte ut til sine kunder, det gjorde at de ikke måtte leie et lager for å oppbevare sine produkter som resulterte i lavere kostnader og mindre risiko. Ved å benytte seg av en nettbutikk så er det ingen begrensning på hvor langt unna kunder kan befinne seg. Finner kundene nettbutikken så vil det være mulig for dem å kjøpe produktet. En nettbutikk bør markedsføre seg hovedsakelig digitalt. De som driver nettbutikkene kan benytte seg av sosiale medier for å markedsføre sin virksomhet og fordelen med den formen for markedsføring er at det er kostnadseffektivt og kan nå ut til deres målgruppe om det gjøres riktig.

kilder:

https://www.bring.no/radgivning/netthandel/10-tips-for-deg-som-onsker-a-starte-nettbutikk

FNs bærekraftsmål for bærekraftigutvikling

Vi har i denne modulen av semesteret fått i oppgave å velge en organisasjon som vi mener fokuserer på FNs bærekraftsmål for bærekraftig utvikling. I dette innlegget skal vi forklare hvordan FN som organisasjon jobber, hva deres formål er og hvordan verden jobber for å nå Bærekraftsmålene. Vi har valgt Dyreparken i Kristiansand .

Hvem er FN og hva er formålet med deres organisasjon?

Den internasjonale organisasjonen forente stater (FN) ble grunnlagt etter andre verdenskrig i 1945. Etter andre verdenskrig tok de allierte opp hvordan de skulle arbeide for å sikre fred og sikkerhet og de dannet organisasjonen FN. 

FNs formål

·       FNs viktigste mål er å bevare internasjonal fred og sikkerhet, og FN har plikt til å treffe tiltak for å fjerne enhver trussel mot freden. FN skal alltid søke ved fredelige midler å løse tvister som kan føre til fredsbrudd.

·       FN skal arbeide for å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner og folk, basert på like rettigheter og selvbestemmelsesrett.

·       FN skal skape samarbeid om å løse de økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemene i verden. Dette er blant annet å utrydde fattigdom, farlige sykdommer og analfabetisme, å stoppe miljøødeleggelser, å jobbe for likestilling og fremme kulturforståelse.

·       FN skal fremme menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker uten hensyn til rase, kjønn, språk eller religion.

FN skal være et samlingspunkt for statene i arbeidet for å nå disse målene.

Det var basert på de formålene FNs bærekraftsmål at er en felles arbeidsplan ble utarbeidet. Det skal de gjøre gjennom å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. FNs Bærekraftsmål skal fungere som en global retning for samfunnet hvor næringslivet og sivilsamfunnet vil kunne ha noen mål de kan strekke seg etter for å bidra til et bærekraftig samfunn. FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling (en av seks organer i FNs organisasjon) i 2015. Bærekraftsmålene tar for seg alle elementene de mener er universalt likt og nødvendig å jobbe for blant alle medlemslandene i deres organisasjon.

Hvem er organisasjonen FN og hvordan jobber de?

Organisasjonen er som nevnt en internasjonal organisasjon som består av medlemsland som jobber sammen for å nå organisasjonens mål.  Organisasjonen jobber aktivt gjennom å politisk påvirke den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen i verden. FN besitter en politisk posisjon som de bruker for å påvirke gjennom et koordinertsamarbeid med myndighetsaktører, sivilsamfunn og privat sektor.

Vedlegg:

Litteraturliste:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Google Powersearch – kurset som hjelper deg med å mestre google søk

Google er verdens største søke-plattform og har brukere rundt om i hele verden som bruker det som sitt hoved oppslagsverk. Google er en praktisk og systematisk søkeplattform som gir sine brukere muligheten til å finne majoriteten av informasjonskilder og informasjon som er tilgjengelig i verden. Å finne akkurat den informasjonen en søker kan være vanskelig. Det er faktisk mulig å bli god på finne den informasjonen du søker. Gjennom et kurs som heter Google Powersearch så hjelper det deg med å finne frem til relevant informasjon effektivt og presist. Det resulterer i at troverdigheten og kvaliteten på informasjonskildene vil være mye bedre, samt at det gjør at din søkeprosess vil være mer effektiv.

I faget digital markedsføring så skal vi ta dette kurset og gjøre rede for hva det innebærer.

Google Powersearch- Hvordan det fungerer

Kurset google Powersearch går ut på å forstå hvordan søkemotoren til google fungerer. Kurset går gjennom enkle og mer avanserte måter på hvordan man skal bruke søkemotoren. Vi lærer illustrerer hva som er forskjellen på et «godt» søk og et «dårlig» søk.

Når vi søker på et spesifikt ord så vil det være mange søkeresultater som dukker opp først. Det som er viktig å forstå er hvorfor nettopp de søkeresultatene dukker opp først. Det vil også være viktig å forstå hvordan google velger de sidene de mener har mest relevant innhold samtidig som det er kvalitet på innholdet. Resultatet som dukker opp er grunnet en rekke faktorer som resulterer i nettopp de sidene. Google bruker en programvare som heter «spiders». Den programvaren bruker data om hvor mange som linker til den enkelte nettsiden.  Programvaren ser på nettsiden for å se om det er noen linker som fører til en annen nettside. Det resulterer i at de nettsidene som linket flest antall ganger vil score høyt og komme høyt som søkeresultat. De nettsidene som er linket mindre til vil få en lavere score og derfor vil ikke komme høyt på listen av søkeresultater. Det er det som er forskjellen på de nettsidene som dukker opp på ditt søkeresultat.

I kurset så var det 12 vanlige utfordringer som oppstår. Jeg tenker å dele de utfordringene jeg føler er mest relevant for de som ønsker å benytte seg av google i sin normale hverdag.

kildekritikk

Det er viktig å være kritisk til de kildene du skal benytte. F.eks. Wikipedia er ikke en troverdig kilde siden hvem som helst kan endre innholdet. For å finne troverdige kilder så vil det hjelpe å formulere dine søk slik at nettopp de kildene dukker opp. Er du usikker så kan det være smart å benytte seg av offisielle sider som har et godt rykte.

Ekskludere uønsket innhold

Ønsker du at søket ditt ikke skal innholdet noe så kan du ekskludere det ved å presisere i ditt søk at det ikke skal være med. Da filtrerer du bort uønsket innhold og kan konsentrere det om de andre kildene som dukker opp.

Vil du bli bedre på å finne gode kilder og nettsider så vil jeg anbefale å ta Google sitt Powersearch kurs.

Kilder:

Hva jeg har lært

For meg som en student som har jeg gjort noen tanker om de forskjellige temaene vi har hatt om i forelesning. Det er mange teknologier og løsninger som tidligere virket umulig men nå er mulig. Det kan endre måten vi som et samfunn vil fungere. Vi er mer forberedt for store endringer og hvordan vi må tilpasser oss. Det er nettopp derfor jeg velger å studere noe som gir meg kompetanse og kredibilitet innenfor i et felt jeg tror kommer til å være relevant i fremtiden. Jeg har fått et innblikk i hvilke typer teknologiske innovasjoner som er under utvikling og tror derfor at jeg har bedre forutsetninger på å forstå den fremtidige utviklingen. Det gjelder pågående utvikling og fremtidig utvikling.

Konsekvenser for samfunnet

Vi har snakket mye om hvor viktig det vil være å ha en utdanning eller skape kompetanse som ikke kan erstattes av teknologiske løsninger og lignende. Vi som samfunn må tilpasse oss utviklingen som kommer til å skje, men vi er også en del av utviklingen. Ved å være delaktig i den fremtidige utviklingen så vil de ha et fortrinn ovenfor de som har stått utenfor utviklingen. Det er sett fra en arbeidstagers perspektiv.

læring

Et tema vi har hatt om i forelesning som jeg finner spesielt interessant er «læring» og hvordan vi lærer. Det er mange meninger om hvordan vi som mennesker lærer best. Det er noen med mer konservative meninger som mener at det gode gamle er det beste og noen mener at vi bør bruke de nye læringsverktøyene vi har tilgjengelig. Verden har gått gjennom store utviklinger men skolene sine metoder har ikke endret seg i så stor grad. Derfor er det store diskusjoner om hvordan vi som samfunn skal tilpasse læringen i skolesystemet til den utviklingen samfunnet har gått gjennom.

Hvordan jeg blogger

Å blogge er en effektiv måte å skape interesse rundt temaer man selv syntes er interessante og har meninger og tanker om. Klarer en å produsere innhold som vekker interesse hos leserne så vil det også genere et publikum. En blogg vil være avhengig av et publikum for å ha en funksjon og uten et publikum så vil det være tilsvarende en dagbok. Blogger har ofte forskjellige innhold som tiltrekker seg forskjellige typer publikum. Noen blogger er mer faglig og åpner opp for diskusjoner innenfor det gjeldende emnet. Mens andre er ren gjengivelse av en persons hverdag. Det er ett bredt spekter av typer blogg som gjør at det er viktig å lese hele innholdet før en gjør seg en mening om en blogg. 

Hvordan jeg blogger

Måten jeg skaper mitt innhold på er at jeg gjør opp noen meninger på forhånd om et gjeldende tema. Er det et tema som jeg har kjennskap til fra før av så har jeg ofte gjort meg opp noen meninger, men om det er noe jeg ikke har kjennskap til så må jeg gjøre Research for å bli kjent med det. Jeg bruker forskjellige kilder på nettet eventuelt bøker hvis det er tilgjengelig.

Informasjon og kilder

En av de store forskjellene. fra det moderne samfunnet i dag og tidligere, er hvor og hvordan vi innhenter informasjon. I dag så brukes det en stor variasjon med kilder fra nettet. Tidligere så var ikke informasjonen så tilgjengelig.  faglitterære bøker og leksikon var de vanligste kildene for å få kjennskap til emner.  Kildene som er tilgjengelig i dag har ikke gått gjennom den samme sensuren som de kildene som ble brukt tidligere, det vil derfor være viktig å være kritisk til de kildene en benytter.

Hvordan skape interesse

I dag så er det mange plattformer en kan bruke for å nå ut til et publikum.  De mest populære for de som ønsker å etablere en blogg er sosiale medier. Gjennom sosiale medier så er det mulig å markedsføre seg ovenfor et potensielt publikum uten at det krever mye innsats. Tidligere så var det andre plattformer som ble brukt og det var ofte gjennom de tradisjonelle mediene som f.eks.  aviser og magasiner. Gjennom SoMe og andre digitale plattformer så skaper du en digital profil. Det er nettopp gjennom denne profilen ditt publikum oppfatter forfatteren til bloggen.

Rammeverket som leder til suksess

I denne bloggen så skal jeg forklare rammeverket «business model canvas» som Alexander Osterwalders har konstruert. Dette rammeverket er anerkjent og brukes av større organisasjoner som Innovasjon Norge. Det er utviklet gjennom å benyttes seg av et felles språk for å visualisere, vurdere og endre forretningsmodell. Ved hjelp av ni byggeklosser så skal det skape verdi hos kunden, gjennom å visuelt illustrere hvordan en forretning bør drives og hvordan den skal generere inntekter. Modellen en konstruert på en måte slik at forretningen skal kunne skape vekst og utvikle seg gjennom å følge følge modellen. Det skal den kunne gjøre uansett om bedriften befinner seg i oppstartsfasen eller er godt etablerte.

Hva er en forretningsmodell

Boken «business model generation» definerer en forretningsmodell slik: En forretningsmodell beskriver rasjonell bak hvordan en organisasjon skaper, leverer og holder på verdier. En forretningsmodell vil fungere som en formel på hvilke tiltak som bør gjennomføres i forskjellige situasjoner. Tiltakene vil bli implementert gjennom strategiske tiltak i organisatoriske strukturer, prosesser og systemer internt i en bedrift.

Alexander Osterwalders byggeklosser

De ni byggeklossene som til sammen blir det rammeverket jeg har nevnt ovenfor er: Kundesegmenter, verdiforslag, kanaler, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrømmer, nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, nøkkelpartnere og kostnadsstruktur. De ni klossene i rammeverket kan kategoriseres inn i kunder, produkt, infrastruktur og økonomisk bærekraft.

https://www.christofferchristie.no/wp-content/uploads/2020/01/Skjermbilde-2020-01-29-kl.-18.48.18-1024x600.png

Betryggende

Ved å benytte seg av dette rammeverket som forretningsstrategi så vil det være betryggende å vite at det er organisasjoner som har erfaring slik at det kan fungere. Det er altså vel utprøvd og benyttes som undervisningsmateriell ved høyere utdanning.

kilder:

https://www.aftenposten.no/norge/i/R9K2W/den-perfekte-forretningsplan

Boken: Osterwalder, Alexander og Yves Pigneur. 2015

Blokkjeder – teknologi som endrer verden

Blokkjede teknologien som endrer verden?

En blokkkjede loggfører informasjon istedenfor at informasjonen befinner deg på ett sted. Informasjonen må sendes til alle aktørene som er involvert. Alle aktørene i kjeden har tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjennomført. Hvis alle aktørene godkjenner endringen så vil prosessen fortsette uavbrutt. Grunnen til at blokkjede teknologi blir brukt er at det erstatter tredjeparter som saksbehandlere Eksempelvis banker, eiendomsmeglere og jurister.

Blokkjede teknologi fikk sitt gjennomslag ved inntreden av bit-coin som den første kjente krypto valutaen. Bit-coin fikk mye oppmerksomhet grunnet de store svingningene av verdi for bit-coin. Det var flere som tjente store penger ved mindre investeringer grunnet de store verdi-svingningene som har vært i kryptovalutaen. 

Stort potensiale

Det blir spekulert i hvordan blokkjede teknologi kan endre måten vi som samfunn fungerer, siden det er mange bedrifter som baserer sin business på å fungere som en tredjepart som tar en prosentandel av fortjenesten. Ofte så oppstår det mellom selger og kjøper. Intensjonen med slik teknologi er at hele transaksjonsbeløpet mellom en selger og kjøper forblir mellom dem. Det er ikke bare snakk om penger det er også relevant for deling av informasjon. Spesielt oppbevaring av sensitiv informasjon hvor du skal slippe å kunne dele det med en tredjepart eksempelvis din egen helsejournal som gjør at informasjon blir mer tilgjengelig. 

Møter motstand

De bedriftene og organisasjonene som har etablert seg med sin funksjon som tredjepart kjemper mot denne utviklingen. Det gjør de gjennom markedsføring og politisk lobbyvirksomhet. Slik som alle etablerte gjør i en mulig endringsfase. De må velge om de vil tilpasse seg endringen eller å kjempe imot. Det blir spennende å se hva som kommer til å skje. Om bankene velger å benytte seg av blokk-kjede-teknologien eller om de gjør det de kan for å hindre at den teknologiske utviklingen får etablere seg i sin bransje.

Det vil alltid være en skeptisk holdning til endringer som får negative konsekvenser. Frykten for at det vil være færre arbeidsplasser og at de nåværende arbeidsplassene forsvinner er det som påvirker oppfatningen av slike teknologiske endringer. Det vil derfor alltid være varierende hvordan slik teknologi blir mottatt.

kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til

https://www.tu.no/artikler/slik-kan-blokkjedeteknologi-brukes-i-energisektoren/469817