Hvordan jeg blogger

Å blogge er en effektiv måte å skape interesse rundt temaer man selv syntes er interessante og har meninger og tanker om. Klarer en å produsere innhold som vekker interesse hos leserne så vil det også genere et publikum. En blogg vil være avhengig av et publikum for å ha en funksjon og uten et publikum så vil det være tilsvarende en dagbok. Blogger har ofte forskjellige innhold som tiltrekker seg forskjellige typer publikum. Noen blogger er mer faglig og åpner opp for diskusjoner innenfor det gjeldende emnet. Mens andre er ren gjengivelse av en persons hverdag. Det er ett bredt spekter av typer blogg som gjør at det er viktig å lese hele innholdet før en gjør seg en mening om en blogg. 

Hvordan jeg blogger

Måten jeg skaper mitt innhold på er at jeg gjør opp noen meninger på forhånd om et gjeldende tema. Er det et tema som jeg har kjennskap til fra før av så har jeg ofte gjort meg opp noen meninger, men om det er noe jeg ikke har kjennskap til så må jeg gjøre Research for å bli kjent med det. Jeg bruker forskjellige kilder på nettet eventuelt bøker hvis det er tilgjengelig.

Informasjon og kilder

En av de store forskjellene. fra det moderne samfunnet i dag og tidligere, er hvor og hvordan vi innhenter informasjon. I dag så brukes det en stor variasjon med kilder fra nettet. Tidligere så var ikke informasjonen så tilgjengelig.  faglitterære bøker og leksikon var de vanligste kildene for å få kjennskap til emner.  Kildene som er tilgjengelig i dag har ikke gått gjennom den samme sensuren som de kildene som ble brukt tidligere, det vil derfor være viktig å være kritisk til de kildene en benytter.

Hvordan skape interesse

I dag så er det mange plattformer en kan bruke for å nå ut til et publikum.  De mest populære for de som ønsker å etablere en blogg er sosiale medier. Gjennom sosiale medier så er det mulig å markedsføre seg ovenfor et potensielt publikum uten at det krever mye innsats. Tidligere så var det andre plattformer som ble brukt og det var ofte gjennom de tradisjonelle mediene som f.eks.  aviser og magasiner. Gjennom SoMe og andre digitale plattformer så skaper du en digital profil. Det er nettopp gjennom denne profilen ditt publikum oppfatter forfatteren til bloggen.